Hem
 • Avtalsrätt
 • Arbetsrätt
 • Bolagsrätt
 • Entreprenadrätt
 • Fastighetsrätt
 • Fordringsrätt
 • Försäkringsrätt
 • Hyresrätt
 • Krediträtt
 • Obeståndsrätt
 • Processrätt
 • RekonstruktionRättsområden


Jag bedriver juridisk rådgivning inom ett brett område med ett fokus på affärsjuridik och kommersiella frågor.


Mina huvudsakliga inriktning medför att jag oftast biträder mindre ägarledda företag eller privatpersoner. Jag har lång erfarenhet från såväl   domstol som större advokatbyrå och annan affärsjuridisk verksamhet. Jag har särskild ererfarenhet från fordringsrätt, bygg- och entreprenadrätt, hyresrätt samt olika bolagsrättsliga och skatterättsliga frågor. Min roll är att hjälpa mindre företag såväl som privatpersoner med alla typer av juridiska spörsmål. Antingen själv eller genom hänvisning till specialister inom t.ex brottmål eller andra områden som jag inte fokuserar på själv.


Som fristående juridisk konsult kan jag tillsammans med min uppdragsgivare hitta den debiteringsmodell som passar bäst. Det behöver inte alltid vara bäst med en löpande timdebitering. Ibland kan det vara en bra lösning med ett resultatbaserat arvode, ibland fast pris

Oavsett vilka juridiska spörsmål Du har kan jag oftast bistå Dig med rådgivning. Detta oavsett om Din motpart är en privatperson, ett företag  eller en myndighet.


Kontakta mig på telefon eller via mail för svar på Dina frågor eller för att boka tid för konsultation.
Juristkonsult i Halmstad AB

Marbergsvägen 9

305 91 Halmstad
Telefon: 035-241 08 30

Telefax: 035-241 08 35


info@juristkosult.com

hans.melin@juristkonsult.com